Import graphml’a do Neo4j’a

Graphml jest formatem XML pozwalającym zapisać strukturę grafu.

Importując plik graphml’a można w łatwy i szybki sposób zasilić, zainicjować bazę grafową.

Przykładowy plik graphml’a może wyglądać tak:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<graphml xmlns="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns
http://graphml.graphdrawing.org/xmlns/1.0/graphml.xsd">
<key id="d0" for="node" attr.name="color" attr.type="string">
<default>yellow</default>
</key>
<key id="d1" for="edge" attr.name="weight" attr.type="double"/>
<graph id="G" edgedefault="undirected">
<node id="n0">
<data key="d0">green</data>
</node>
<node id="n1"/>
<edge id="e0" source="n0" target="n1">
<data key="d1">1.0</data>
</edge>
</graph>
</graphml>

Niby prosta rzecz – a nie udało mi się nigdzie w dokumentacji znaleźć jak to zrobić…

ale się udało! A więc tak:


 

1.Instalujemy Neo4j : http://neo4j.com/download/

2. W katalogu \Neo4j Community\plugins umieścić rozpakowane pliki z: https://github.com/jexp/neo4j-shell-tools/archive/2.2.zip

3. Do katalogu plugin skopiować plik \Neo4j Community\bin\neo4j-desktop-x.x.x.jar

Katalog plugins powinien mieć następującą zawartość:

Nie można załadować obrazka

zawartość folderu plugins

4. Uruchamiamy serwer bazy

Nie można załadować obrazka

Uruchomienie serwera

5. Uruchamiamy konsolę Neo4j wybierając przycisk Options, a następnie CommandPrompt

6. W okienku konsoli wpisujemy: Neo4jShell

7. Polecenie importujące plik gramhml’a: import-graphml -i fileName.graphml

Nie można załadować obrazka

Widok konsoli Neo4j z wykonaną komendą

8. Gotowe!