Azure Machine Learning, cz. II – pierwsze kroki

Założenie przestrzeni pracy Przed rozpoczęciem pracy z Azure ML należy utworzyć przestrzeń pracy z poziomu portalu Azure. Wybieramy „New” -> „Machine Learning” -> „Quick Create”. W tym kroku określamy nazwę przestrzeni, jej właściciela, lokalizację (w której będzie wdrożona) oraz konto Azure Storage (z którego będzie korzystać przestrzeń do przechowywania danych). Portal Azure służy w tym przypadku […]

Azure Machine Learning, cz. I – wprowadzenie

Azure Machnine Learning to młoda i dość dynamicznie rozwijana usługa. Jak sama nazwa wskazuje pozwala na budowę modeli uczenia maszynowego. Jednak równie dobrze, może wykonać część zadań integracji danych, które wykonuje inny produkt Microsoftu, a mianowicie SQL Server Integration Services. Osoby korzystające wcześniej z SSIS szybko zauważą, podobieństwo w interfejsie edycji modelu. Usługa uczenia maszynowego pozwala na […]