NuGet – pobieranie pakietów z własnego serwera

Pewnego razu rozwijając swoją aplikację, postanowiłem wydzielić sobie pewną logikę do zewnętrznych bibliotek, aby móc z niej korzystać w innych rozwiązaniach. Utworzyłem projekt, skonfigurowałem budowę paczek nugetowych, zarejestrowałem się w MyGet z poziomu portalu Azure, opublikowałem pierwsze pakiety. W końcu je zainstalowałem w projekcie (dodając feed przez Visual Studio) i udało mi się poprawnie zbudować […]