Wykorzystanie bibliotek Javy w .Net

W trakcie moich przygotowań pracy magisterskiej napotkałem potrzebę wykorzystania biblioteki Javy i wystawienia prostej usługi webowej z niej korzystającej. Pierwsza myśl: zrobię jakieś proste API restowe w Javie i wykonam wdrożenie na serwerze Tomcat dostępnego w Azure Market. Zacząłem się jednak zastanawiać, czy możliwym jest wykorzystać tę bibliotekę przez kod w C#…